Tư vấn về cách tính tiền lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư Em có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp giúp em. Bố em sinh năm 1968 (47 tuôỉ ) làm việc ở Công ty điện thoại HN, đã đóng BHXH đến nay được 26 năm vậy sau khi thôi việc 6/2015 trong thời gian chờ đủ tuổi 50 làm chế độ hưu và dừng không đóng baỏ hiểm nữa có được không? Việc tính lương hưu sẽ tính theo mốc 5 năm cuối đóng bảo hiểm tại thời điểm 6/2015 hay khôg Em xin cảm ơn

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Với câu hỏi này của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Hiện nay bố bạn 47 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 26 năm, làm việc tại công ty điện thoại Hà Nội do đó, nếu bố bạn muốn nghỉ hưu ở tuổi 50 và hưởng lương hưu thì bố bạn phải đáp ứng một trong các điều kiện:

– Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi… có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong thời gian chờ đủ tuổi làm chế độ lương hưu, bố bạn có thể dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đợi đến khi đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật:

Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, nếu bố bạn thuộc chế độ được hưởng lương hưu thì việc tính lương hưu được xác định như sau:

Bố bạn đóng bảo hiểm xã hội được 26 năm, như vậy, bố bạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 1989. Theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì:

Điều 58. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, việc tính lương hưu sẽ tính theo bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối đóng bảo hiểm trước khi nghỉ hưu (6/2015).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *