Tư vấn về cách xác định thời gian tính trợ cấp thôi việc ?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Kính gửi luật sư, Tôi làm việc ở 1 ngân hàng nước ngoài từ tháng 3/2003 đến tháng 5/2015. Từ tháng 3/2003-3/2004 tôi làm việc thời vụ theo hợp đồng ngắn hạn 6 tháng (tôi ký hợp đồng 2 lần mỗi lần 6 tháng).

Thời gian đó ngân hàng vẫn đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Đến tháng 3/2004 tôi được ký hợp đồng 1 năm, đến tháng 3/2005 ký hợp đồng vô thời hạn.

Nay tôi xin nghỉ việc, ngân hàng đã làm xong thủ tục nghỉ việc cho tôi, riêng phần trợ cấp thôi việc ngân hàng chỉ trả cho tôi từ thời gian 3/2004-hết tháng 12/2008.

Khoảng thời gian từ 3/2003-3/2004 ngân hàng không tính trợ cấp thôi việc cho tôi và giải thích thời gian đó tôi chưa là nhân viên chính thức đươc phê duyệt của trụ sở chính ở nước ngoài mà mới chỉ là nhân viên tạm thời nên trụ sở chính không phê duyệt trả phần trợ cấp nghỉ việc cho tôi trong khoảng thời gian đó. Mặc dù hợp đồng làm việc ngắn hạn (6 tháng) tôi vẫn ký với giám đốc chi nhánh ở Việt Nam và sổ bảo hiểm của tôi vẫn thể hiện thời gian đóng bảo hiểm liên tục từ tháng 3/2003- 5/2015.

Vậy luật sư cho tôi hỏi ngân hàng nói trên giải quyết trợ cấp thôi việc cho tôi như thế có đúng theo luật định không?

Rất mong sớm nhận được trả lời của luật sư.Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động 2012, có quy định như sau:

“…3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;…

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì thời gian tính trợ cấp thôi việc là khoảng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, không phân biệt thời gian đó người lao động làm việc dưới hình thức hợp đồng thời vụ, hợp đồng xác định thười hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn.

Bởi vậy, việc công ty không tính trợ cấp thôi việc cho bạn trong khoảng thời gian bạn làm việc theo hợp đồng thời vụ là không đúng với quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *