Tư vấn về căn cứ tính mức hưởng chế độ thai sản

Luật sư tư vấn giúp tôi: Tôi là giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản. Tôi đã nhận tiền thai sản 6 tháng với hệ số 2.1 nhưng tôi được xét tăng lương trước 3 tháng lên hệ số 2.41 vậy trong thời gian nghỉ thai sản tôi có được hưởng hệ số 2.41 không? quy định thế nào mong tư vấn giúp, Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

…”

Như vậy, căn cứ tính tiền lương được hưởng trong thời gian nghỉ thai sản là “bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc”. Theo quy định này thì bạn chỉ được hưởng lương với hệ số 2.1 trong thời gian nghỉ thai sản.

Trân trọng!

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *