Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động đúng thời hạn báo trước

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi, tôi vào làm tại công ty từ tháng 10 năm 2002 tôi đang làm tại công ty gốm, bậc lương của tôi là 3.21 nhưng tôi làm việc hưởng lương theo sản phẩm hàng tháng là 4.500.000 đồng vậy tôi sẽ được hưởng như thế nào khi tôi chấm dứt hợp đồng lao động khi đã làm đủ 45 ngày thông báo theo luật định, xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 37 Bộ luật lao động 2012 có quy định như sau:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Việc bạn đơn phương chấm dứt  hợp đồng lao động và có báo trước 45 ngày là đúng với quy định của pháp luật tuy nhiên do bạn chủ động chấm dứt hợp đồng lao động nên trong trường hợp này bạn chỉ được người sử dụng lao động trả cho bạn đầy đủ tiền lương theo sản phẩm của những ngày bạn đã đi làm và chốt số bảo hiểm cho bạn.Có thể bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu như đáp ứng được các điều kiện

“Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Ngoài ra sau khi nghỉ việc bạn chưa đi làm thì bạn có thể làm hồ sơ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *