Tư vấn về chế độ dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước

Chào luật sư, cơ quan tôi đang làm là doanh nghiệp Nhà nước. Hiện tại đang sắp xếp lao động theo chế độ dôi dư. Trong quá trình sắp xếp có ba trường hợp chưa đủ tuổi về hưu nhưng đã có trên 20 năm công tác đang được đưa vào sắp xếp dôi dư. Vậy xin hỏi luật sư các trường hợp trên có được chờ đủ tuổi để về hưu không? Quy định trường hợp này thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về chế độ dôi dư

Chế độ dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước được quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP Về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Tại Điều 2 quy định

“Đốitượng áp dụng Nghị định này là người lao động đang thực hiện hợp đồng lao độngkhông xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 01 đến 03 năm, gồm:

1.Người lao động dôi dư trong các doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4và 5 Điều 1 Nghị định này đã được tuyển dụng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998(thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩymạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước), gồm:

a)Người lao động đang làm việc, khi sắp xếp lại, doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm, nhưng vẫn không bố trí được việc làm;

b)Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp nhưng khôngcó việc làm, tại thời điểm sắp xếp lại, doanh nghiệp vẫn không bố trí được việclàm.

2.Người lao động trong doanh nghiệp bị giải thể, phá sản.”

Những người thuộc đối tượng trong Nghị định này nếu trong danh sách chế độ dôi dư, doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm nhưng vẫn không bó trí được việc làm thì sau khi nghỉ việc sẽ được hưởng các chính sách quy định trong Nghị định.

Về việc chờ đủ tuổi để về hưu

Điều kiện để được hưởng lương hưu được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006

-Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

-Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

-Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên

Nếu đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi về hưu mà muốn chờ đủ tuổi để về hưu có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH 2006

“Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *