Tư vấn về chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cứ, tái bổ nhiệm

Bố tôi sinh ngày: 12/6/1956, chức vụ trước Đại hội Đảng là chủ tịch UBND xã (Đại hội xong tháng 4/2015).Tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 6/2004 đến nay được 11 năm cộng với thời gian tham gia trong Quân đội là 7 năm 10 tháng. Theo quy định của Bộ chính trị thì bố tôi không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Bố tôi không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nhưng địa phương lại không bố trí được vị trí công tác phù hợp.

Vậy cho tôi hỏi Bố tôi có được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước và được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP không?

Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của Luật sư! Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối với thời gian tham gian trong quân đội, theo quy định tại Điều 139 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và các nghị định liên quan thì người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước, nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư 101/2014/TTLT- BQP-BCA-BLĐTBXH quy định quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993 sau đó chuyển sang làm công việc khác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội vào thời gian để tính hưởng bảo hiễm xã hội.

Như vậy, nếu bố bạn xuất ngũ trước ngày 1/1/1993 và chưa được nhận trợ cấp 1 lần theo quy định thì thời gian bố bạn tham gia quân đội được cộng vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, đối với chế độ nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ – CP, trường hợp Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ theo quy định này, trường hợp cơ quan không tìm được vị trí công tác phù hợp thì bố bạn sẽ được bố trí nghỉ công tác chờ đến tuổi được nghỉ hưu.

Tại thời điểm nghỉ công tác, bố bạn đã tham gia bảo hiểm được 19 năm (nếu có tính thời gian tham gia quân đội). Như vậy, trong thời gian nghỉ công tác, bố bạn sẽ thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *