Tư vấn về chế độ được hưởng khi nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Luật sư cho em hỏi về nghị định 108 tinh giảm biên chế. Trường hợp của ba em công tác 26 năm trong Phòng Nông nghiệp huyện, ba em sinh năm 1964, đóng BHXH được khoảng 24 năm. Luật sư cho e hỏi:1. nếu ba em nghỉ hưu sớm theo nghị định 108 thì có được lãnh lương hưu hàng tháng hay giải quyết chi một lần. 2. Có phải thôi việc ngay theo nghị định 108 thì số tiền nhận được sẽ nhiều hơn hưởng lương hưu không? quy định thế nào mong luật sư tư vấn.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ – CP, để được hưởng lương hưu trước tuổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định;

Thứ hai, trường hợp nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên và có 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Về các chế độ được hưởng.

Nếu bố bạn đáp ứng được các điều kiện trên, trường hợp này không được rút bảo hiểm xã hội một lần mà sẽ được hưởng mức lương hưu hàng tháng theo quy định. Cụ thể:

– Được hưởng mức lương hưu hàng tháng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu hàng tháng do nghỉ hưu trước tuổi.

 – Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

 – Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Bố bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 24 năm, như vậy mức lương hưu hàng tháng được hưởng là: 45% + (24-15)x2% = 63% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Về chế độ được hưởng khi nghỉ hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Nếu bố bạn không thuộc đối tượng nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế, nếu nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng mức lương hưu hàng tháng, tuy nhiên khi nghỉ hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội sẽ bị trừ tỷ lệ lương hưu hàng tháng. Theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 1% mức lương hưu hàng tháng, đến ngày 1/1/2016 mức giảm trừ này sẽ là 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *