Tư vấn về chế độ hưu trí theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Tôi có một số thắc mắc về chế độ hưu trí theo Luât bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể như sau: Tôi muốn hỏi mẹ tôi sinh năm 1972, hiện tại đang được 19 năm đóng bảo hiểm, lương hiện tại là 7 triệu, đến năm 2021 mức lương được tăng lên 9 triệu, cùng vào thời điểm năm 2021 mẹ tôi được 48 tuổi và 26 năm đóng bảo hiểm. Mẹ tôi muốn nghỉ hưu chờ trước tuổi thì số tiền được nhận là bao nhiêu và hàng tháng tiền lương bao nhiêu ạ? Quy định thế nào mong luật sư tư vấn. Tôi chân thành cảm ơn!

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo nội dung thư tư vấn, chúng tôi hiểu rằng bạn đang thắc mắc về chế độ hưu trí mà mẹ bạn được hưởng vào thời điểm năm 2021. Do vậy, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được áp dụng trong trường hợp của mẹ bạn.

Do thông tin bạn cung cấp, không trình bày cụ thể ý muốn của mẹ bạn vào năm 2021 là nghỉ hưu trước tuổi hay xin nghỉ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm. Bởi vậy, chúng tôi sẽ chia 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Mẹ bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp, thì tính đến năm 2016 thì mẹ bạn mới chỉ 44 tuổi, do vậy mẹ bạn không thuộc trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55.

Do vậy, đến năm 2021 (mẹ bạn đã có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội và 48 tuổi) nếu mẹ bạn bị suy giảm khả năng lao động 81% hoặc bị suy giảm 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì mới đủ điều kiện để được hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu mẹ bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp này thì căn cứ theo quy định tại Điều 56 về mức lương hưu hằng tháng của Luật bảo hiểm xã hội 2014, thì mức lương hưu hàng tháng mẹ bạn được hưởng như sau:

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 3%, từ năm 2018 mỗi năm tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Do đây là trường hợp nghỉ hưu trước tuổi nên mỗi năm mẹ bạn nghị hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ 2%.

Trường hợp 2: Mẹ bạn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Trong trường hợp mẹ bạn nghỉ hưu nhưng chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu thù mẹ bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm. Theo đó, khi mẹ bạn đủ tuổi theo quy định của pháp luật mẹ bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

Về mức lương hưu hằng tháng trong trường hợp này được tính giống như trên nhưng không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về chế độ hưu trí theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *