Tư vấn về chế độ lương hưu và muốn hưởng 75% lương thì làm như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi Luật Sư Toàn Quốc. Cho tôi hỏi một số vấn đề về chế độ hưu trí. Tôi công tác từ 11. 1995. Đến tháng 1.2020 đến tuổi nghỉ hưu. Như vậy thời gian công tác là 24 năm 3 tháng. Tôi sẽ được hưởng chế độ hưu trí bao nhiêu phần trăm lương? Nếu muốn hưởng 75% lương thì phải nộp thêm bao nhiêu tiền nữa theo quy định hiện hành . Tôi được biết chế độ hưu trí đang có sự điều chỉnh nhưng vẫn muốn biết thông tin 1 cách tương đối. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của nam và nữ là khác nhau, do bạn không nói rõ về giới tính của mình nên chúng tôi sẽ xét cả hai trường hợp về mức cho nam và nữ.

Khi đủ tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì mức lương hưu bạn được hưởng căn cứ vào Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2013, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ tương ứng với:

+ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội (Đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020).

+ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội (Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018).

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Số năm đóng bảo hiểm xã hội bạn là 24 năm 03 tháng, số tháng lẻ là 03 tháng được tính là 0,5 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của bạn là 24,5 năm.

*Trường hợp bạn là lao động nam:

– 18 năm đầu tính bằng 45%;

– Từ năm thứ 19 đến năm thứ 24,5 là 6,5 năm, tính thêm: 6,5 x 2% = 13%;

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 45% + 13% = 58%.

Sau khi nghỉ hưu, nếu muốn hưởng 75% lương, bạn không nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và cần đóng thêm 8,5 năm bảo hiểm tự nguyện về chế độ hưu trí để được hưởng 75% lương hưu.

*Trường hợp bạn là lao động nữ:

– 15 năm đầu tính bằng 45%;

– Từ năm thứ 16 đến năm thứ 24,5 là 9,5 năm, tính thêm: 9,5 x 2% = 19%;

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 45% + 19% = 64%.

Sau khi nghỉ hưu, nếu muốn hưởng 75% lương, bạn không nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và cần đóng thêm 5,5 năm bảo hiểm tự nguyện về chế độ hưu trí để được hưởng 75% lương hưu.

Về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu căn cứ vào việc người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hay có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hay thuộc cả hai đối tượng trên trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2013 quy định về cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *