Tư vấn về chế độ nâng lương cho người lao động ?

Tư vấn về chế độ nâng lương cho người lao động ?

Tôi là nhân viên hợp đồng dài hạn thuộc công ty A Tôi sinh con đứa đầu tiên vào tháng 9 năm 2012. Dự sanh đứa con thứ hai vào tháng 7 năm 2015. Như vậy khoản thời gian sinh con đứa thứ hai cách đứa thứ nhất là 34 tháng.Theo phản hồi từ công ty cho biết tôi đã vi phạm quy định của công ty nên không được hưởng 06 tháng lương nghỉ thai sản và không được nâng lương (tháng 7 năm 2015). Vây, xin hỏi Luật sư theo pháp luật hiện hành thì tôi có được hưởng chế độ lương, nâng bậc lương không?

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, việc công ty bạn cho biết bạn đã vi phạm quy định của công ty nên không được hưởng 06 tháng lương nghỉ là không hợp vì hưởng lương này là do cơ bảo hiểm chi trả chế độ nghỉ thai sản.

Căn cứ Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Mức hưởng chế độ thai sản

+ Người lao động hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

+ Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con

Trình tự thủ tục hưởng chế độ thai sản

+ Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho người lao động.

+ Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thứ hai, bên phía công ty trả lời chị vi phạm quy định công ty nên không được nâng lương tháng 7/2015 là hoàn toàn có thể được nếu chị có thỏa thuận với công ty trong hợp đồng lao động và công ty không vi phạm quy định về thời gian nâng lương tại Điều 25 Luật lao động 2012 như sau:
” Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *