Tư vấn về chế độ nghỉ hưu của công chức, viên chức theo chính sách tinh giản biên chế

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp nghỉ hưu của công chức, viên chức theo chính sách tinh giản biên chế như sau: Chào luật sư! Tôi là CNLĐ trực tiếp sinh ngày 17/2/1966. Đi làm từ 01/2/1984. Đóng bảo hiểm tính đến 1/10/2015 là 30 năm 8 tháng (tính đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ) và có thời gian làm việc 15 năm liên tục nặng nhọc theo QĐ. Lương hiện đang hưởng bậc 7 hệ số 4,20 (đóng BH 4.20> 5 năm).

… Do Công ty tôi thực hiện CPH theo NĐ 59/2011 CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Tôi thuộc đối tượng dôi dư và công ty công bố danh sách chấm dứt HĐLĐ và về hưu trước tuổi xin hỏi tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Và có phải giám định sức khỏe không? Nếu phải giám định thì khi nào? Khi nào tôi được hưởng lương hưu?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Trường hợp của bạn là trường hợp công ty 100% vốn Nhà nước cổ phần hóa sẽ tiến hành tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng (năm 2015), bạn đã được 59 tuổi, có thời gian đóng BHXH là 30 năm 8 tháng, có 15 năm liên  tục làm công việc nặng nhọc thì sẽ được nghỉ theo chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, mặc dù bạn nghỉ hưu trước tuổi nhưng vẫn được hưởng chế độ hưu trí như với trường hợp nghỉ đúng tuổi. Và bạn không phải làm giám định sức khỏe. Để nhận tiền lương hưu thì bạn mang sổ bảo hiểm và Quyết định cho nghỉ hưu đến tổ chức bảo hiểm để nhận tiền hưu.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *