Tư vấn về chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Xin hỏi về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/CP: Tôi sinh 15-10-1964, ngày tham gia cách mạng 01-01-1983, tham gia đóng BHXH 32 năm 4 tháng, làm việc trong cơ quan Đảng, chức vụ phó phòng. Xin Luật sư tư vấn giúp, tôi muốn về hưu trước tuổi vào năm 2015 hoặc 2017 như vậy nghỉ hưu vào năm nào là có lợi nhất. Nếu tính đủ tuổi nghỉ hưu đối với nữ là 55 tuổi thì đến tháng 10-2019 là tôi đủ tuổi nghỉ hưu. Xin cám ơn Luật sư rất nhiều.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về tinh giản biên chế

Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ­ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

Theo thông tin bác cung cấp thì năm nay 2015 bác 51 tuổi, năm 2017 bác 53 tuổi đều thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đủ 50 tuổi đến 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên (bác đã đóng được 32 năm 4 tháng) thì các chế độ bác sẽ được hưởng là

– Hưởng chế độ hưu trí, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

– Trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Vậy bác về hưu năm 2015 hay năm 2017 thì đều được hưởng các chế độ giống nhau như đã nêu trên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *