Tư vấn về chế độ nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm này và năm 2016

Chào luật sư, tôi năm nay 54 tuổi, có thời gian tham gia BHXH 35 năm, công tác tai đơn vị Hành chính sự nghiệp của nhà nước, muốn nghỉ hưu trước tuổi có được không, cách tính trừ % như thế nào nếu nghỉ hưu vào năm 2016? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn công ty tư vấn như sau:

Thứ nhất: Nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm này thì vẫn áp dụng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Theo điểm a, khoản 1, Điều 50 Luật này quy định như sau:

“Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;”

Với trường hợp của bạn, bạn công tác tại đơn vị Hành chính sự nghiệp của nhà nước, đã đủ thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi để được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, với 35 năm đóng BHXH thì bạn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 54 như sau:

“Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Ngoài ra, bạn cũng có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ điều kiện được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật này.

Thứ hai: Nếu bạn nghỉ hưu vào năm 2016: Khi đó bạn 55 tuổi và sẽ áp dụng  quy định của Luật BHXH 2014 ( Luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016). Khi đó điểm a khoản 1 Điều 54 Luật này quy định như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;”

Theo thông tin bạn đưa ra, bạn không đề cập bạn là nam hay nữ, do vậy chúng tôi tư vấn như sau:

– Nếu bạn là nữ, với số tuổi 55 tuổi vào năm 2016 thì khi bạn nghỉ hưu, bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH 2014.

– Nếu bạn là nam, số tuổi của bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu khi nghỉ hưu. Khi đó, bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 61 Luật này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *