Tư vấn về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy

Tôi là giáo viên được điều động đến công tác tại Phòng GD&ĐT, tại Phòng GD&ĐT tôi được hưởng chế độ bảo lưu theo quyết định 42/2011 của Thủ tướng chính phủ. Sau thời gian 3 năm được bảo lưu tôi được điều động về trường, hưởng lương tại trường, không tham gia giảng dạy mà vẫn công tác tại PGD&ĐT. Tôi muốn hỏi trường hợp của mình có được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không, có được hưởng phụ cấp thâm niên đứng lớp không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ – CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên được áp dụng đối với:

– Nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Về phụ cấp ưu đãi:

Theo quy định tại Quyết định 244/2005/ QĐ – TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì chế độ phụ cấp ưu đãi chỉ áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy.

Mặt khác thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn quyết định 244/2005/QĐ – TTg, Điều 1 quy định các đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi như sau:

– Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

– Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

– Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp của bạn không trực tiếp giảng dạy, không làm công việc hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm. Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, bạn không thuộc trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *