Tư vấn về chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho đối tượng tinh giản biên chế

Xin tư vấn cho em cách tính chế độ tính nghỉ hưu trước thời gian theo nghị đinh 108/2014/ND – CP. Bố em sinh năm 1966 và công tác đóng bảo hiểm từ năm 1996. Vậy bố em có được nghỉ theo nghị định 108/2014/NĐ-CP không và khi nghỉ việc có được hưởng lương hương không? Cách tính số tiền được nhận khi nghỉ việc thế nào ạ? Mong luật sư tư vấn giúp em, Em xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Nghị định 108/2014/NĐ – CP quy định các chính sách áp dụng cho đối tượng tinh giản biên chế, nếu bố bạn thuộc trường hợp được tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ – CP, thì tùy từng trường hợp bố bạn được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hoặc chính sách thôi việc khi nghỉ việc. Cụ thể:

Về điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi:

Bố bạn sinh năm 1966 và tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 1996, như vậy đến năm 2016 bố bạn được 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ – CP quy định điều kiện đối tượng tinh giản biên chế theo quy định nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Như vậy, để được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ – CP thì bố bạn phải có ít nhất 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khi vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp này bố bạn được hưởng các chế độ sau:

Thứ nhất, mức hưởng lương hưu hàng tháng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Như vậy, mỗi tháng bố bạn được hưởng 45% + 5×2% = 55% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, nhận tiền trợ cấp về hưu trước tuổi. Độ tuổi về hưu đối với trường hợp này là 55 tuổi. Do vậy, bố bạn về hưu trước 5 tuổi so với quy định, khi về hưu sẽ được nhận tiền trợ cấp bằng 15 tháng tiền lương.

Thứ ba, được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Về điều kiện được hưởng chính sách thôi việc:

Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ – CP quy định trường hợp bố bạn không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, tức là bố bạn không có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc không có đủ 15 làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì khi bố bạn nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ thôi việc như sau:

Thứ nhất, Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

Thứ hai, Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Bố bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm, như vậy được trợ cấp 30 tháng tiền lương.

Vì bạn không nói rõ công việc mà bố bạn đang làm do vậy bạn có thể đối chiếu trường hợp của bố bạn để xét xem bố bạn thuộc trường hợp hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hay được hưởng chính sách thôi việc theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *