Tư vấn về chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chào văn phòng, Tôi năm nay 46 tuổi, tôi là nữ, có thời gian công tác tại kho lưu trữ huyện là 25 năm, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định Số: 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ được quy định tại Điều 8 của Nghị định này Chính sách về hưu trước tuổi.Trong thời gian công tác tôi có được hưởng phụ cấp độc hại 0,2 và phụ cấp bồi dưỡng bằng hiện vật. Vậy tôi có thuộc đối tượng được nghỉ hưu theo Điều 8 tại nghị định 108/2014/NĐ-CP

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về Chính sách về hưu trước tuổi:

“1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương…”

Căn cứ theo quy đinh trên thì bạn cần có đủ 3 điều kiện để được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thứ nhất là nằm trong độ tuổi từ đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ , thứ hai là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, thứ ba trong khoảng thời gian 20 năm đóng bảo hiểm đó phải có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Theo thông tin bạn cung cấp, thì có thể thấy bạn đã đáp ứng được điều kiện về độ tuổi và số năm đóng bảo hiểm. Song trong thư tư vấn lại không làm rõ được việc bạn có đáp ứng được điều kiện thứ 3 hay không? Do vậy, bạn có thể căn cứ vào hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm để xác định khoảng thời gian bạn làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc căn cứ vào địa phương bạn đang làm việc có thuộc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7% trở lên hay không?

Danh sách các địa phương có hệ số khu vực được liệt kê chi tiết tại phần phụ lục của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *