Tư vấn về chuyển nhượng vốn

Luật sư tư vấn về nghĩa vụ phải thực hiện khi được thừa kế vốn góp. Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Kính gửi Luật Sư Toàn Quốc,Công ty chúng tôi có vấn đề sau cần hỗ trợ tư vấn, mong nhận được phản hồi từ Quý công ty: Công ty tôi là công ty FDI, 100% vốn nước ngoài, do 4 cá nhân góp vốn: trong đó 75% vốn vóp bằng tiền gửi ngân hàng chuyển về còn 25% vốn còn lại được góp bằng việc chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo. Đến năm 2017 đã hoàn thành việc góp vốn đủ, mỗi thành viên góp vốn chiếm tỷ lệ là 25% tổng vốn góp vào cty. Năm 2018, có 1 thành viên góp vốn muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho con trai của họ theo dạng thừa kế tài sản (cả 2 là người nước ngoài). Vậy cho chúng tôi hỏi là, khi chuyển nhượng vốn góp  cho con trai, thì các nghĩa vụ thuế nào phải nộp, và gồm những hồ sơ gì. Chân thành cảm ơn Quý công ty đã tư vấn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về các nghĩa vụ thuế phải nộp khi chuyển nhượng vốn góp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác”.

Đồng thời theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Thông tư 156 2013 TT-BTC về khai thuế thu nhập đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng thì:

“6. Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trường hợp được miễn thuế.

a.2) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, chứng khoán, phần vốn góp và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người nhận thừa kế, nhận quà tặng khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản được miễn thuế.”

Trong trường hợp trên, khi một thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho con của họ theo hình thức thừa kế thì con của họ phải tiến hành kê khai thu nhập từ tài sản được thừa kế và nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời trường hợp thành viên này chuyển nhượng vốn góp cho con của họ không thuộc trường hợp được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Do vậy, khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp cho con trai theo hình thức thừa kế thì người con trai được thừa kế tài sản đó phải nôp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh từ tài sản thừa kế là phần vốn góp đó.

Thứ hai, hồ sơ thừa kế vốn góp

Theo quy định tại Điểm b.3 Khoản 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

“b.3) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, hồ sơ khai thuế gồm:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 14-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân.”

Như vậy, khi thực hiện kê khai nghĩa vụ nộp thuế thì phía người con trai của hộ cần phải cung cấp đày đủ thông tin trong tờ khai thuế thu nập cá nhân đối với thu nhập từ khoản vốn góp mà người bố anh ấy để lại, bản chup giấy tờ chứng minh quyền thừa kế của anh ấy như di chúc… và phải ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *