Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Cho em hỏi về trường hợp có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau thì giải quyết như thế nào? Nội dung như sau: Tháng 3 năm 2012 do em gái em chưa đủ tuổi lao động, nên mượn hồ sơ của em để đi làm , bao gồm chứng minh thư của em. Cách sau đó 2 tháng, là tháng 5/2012 em nộp hồ sơ vào 1 Công ty khác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5. Đến 1-8-2012 em gái em thôi việc, còn em vẫn làm đến bây giờ.

Tháng 4/2015 Công ty em gọi em nộp sổ Bảo hiểm xã hội ở Công ty cũ về, vì e đã có sổ nên Công ty muốn gộp sổ cho em, nhưng sổ bị trùng mất 3 tháng đóng Bảo hiểm xã hội. Luật sư cho em hỏi:

– Trường hợp của em là vi phạm pháp luật, em phải chịu trách nhiệm như thế nào? Để không liên lụy đến em gái em?

– Luật sư giúp em tìm đc con đường ngắn nhất để em giải quyết Bảo hiểm xã hội? Vì lúc mới đi làm em không biết gì cả, nên rất lo lắng khi mắc phải sai lầm.

– Liệu em có thể giữ lại 1 sổ mà e đang làm, hay phải xóa sổ?

– Nếu xóa cả 2 sổ để em đóng lại từ đầu được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, việc bạn cho mượn hồ sơ cùng chứng minh thư cho em gái đi làm là vi phạm pháp luật, thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó có thể sẽ bị hủy và cùng một số vấn đề khác, có thể quy về tội làm giả, làm sai giấy tờ. Tuy nhiên, nếu như không có hậu quả gì xảy ra và không có khởi kiện, tố cáo gì thì em bạn và bạn sẽ không phải gặp vấn đề gì. Bạn nên bình tĩnh xử lý việc này cho phù hợp.

Thứ hai, nếu như bạn thừa nhận bạn tham gia đóng bảo hiểm cả hai nơi, nên bạn có hai sổ bảo hiểm. Theo quy định tại Điều 53 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì “Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, BHTN theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có mức tiền lương, tiền công cao nhất hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời gian dài nhất.” Như vậy, theo quy định này bạn không được phép đóng bảo hiểm hai nơi cùng lúc.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động có hai sổ bảo hiểm trở lên, căn cứ vào Điều 63 Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định như sau:

“1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có)”.

Trường hợp của bạn đã bị đóng BHXH trùng 3 tháng, từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2012. Bạn sẽ được cơ quan BHXH hướng dẫn lựa chọn một sổ bảo hiểm để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH. Sổ bảo hiểm còn lại sẽ được thu hồi, đồng thời thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó.

Thứ ba, việc bạn đề nghị hủy số sổ BHXH cũ làm lại số sổ BHXH mới thì theo quy định của pháp luật hiện hành không cho phép. Vì lý do mỗi người tham gia BHXH chỉ duy nhất được cấp một số sổ BHXH.

Như vậy, theo chúng tôi bạn nên lựa chọn sổ của bạn đã đóng vì thời giạn đóng bảo hiểm xã hội dài hơn. Và mọi thắc mắc bạn nên tham khảo ý kiến từ cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách thức cũng như thủ tục giải quyết vụ việc của bạn. Chúng tôi chỉ có thể tư vấn một cách khái quát dựa trên tình tiết của bạn đã đưa ra.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *