Tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền sử dụng đất phải đóng khi vượt hạn mức đất

Tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền sử dụng đất phải đóng khi vượt hạn mức đất

Hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất 200m2 mặt đường quốc lộ mới ở tổ 30A cũ Phường Cẩm Thủy, Thị Xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hiện tại chỉ còn giấy nộp tiền mua đất ngân sách xã và tiền đóng thuế đất trước năm 1993. Hỏi khi làm cấp giấy quyền sở hữu, giấy tờ trên có được coi là giấy sở hữu đất trước năm 1993 không? Hạn mức đất ở là 120m2 hỏi diện tích còn lại khi làm chuyển đổi sang đất ở gia đình tôi phải mất tiền sử dụng đất không? Và nếu mất thì bao nhiêu? Tính như nào?  Tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền sử dụng đất phải đóng khi vượt hạn mức đấtĐiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì gia đình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khi đáp ứng được những điều kiện như sau:

Điều 101 – Luật đất đai 2013 . Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
 
Theo như những thông tin mà bạn cung cấp, gia đình bạn hiện có giấy nộp tiền mua đất ngân sách xã và tiền đóng thuế đất trước năm 1993. Nếu như đất gia đình bạn đang sử dụng không có tranh chấp và sử dụng ổn định từ trước 1/7/2004 đồng thời không vi phạm luật đất đai thì sẽ được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc chuyển đổi 80m2 đất vượt hạn mức kia sang đất ở thì gia đình bạn phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Căn cứ:

Điều 7 – Nghị đinh 45/2014/NĐ-CP. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền sử dụng đất phải đóng khi vượt hạn mức đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia Đào Quang Vinh – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *