Tư vấn về điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi

Tôi sinh ngày 1/3/1966, tính đến tháng 8/2014 công ty chốt sổ Bảo hiểm cho tôi được 28 năm 1 tháng. Sau đó tôi làm Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng 6 tháng từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015. Vậy bây giờ tôi làm thủ tục về hưu sớm được chưa? Và quy định pháp luật cụ thể thế nào ạ?

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện để được nghỉ hưu: được quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Như vậy, do trường hợp của bạn không nêu rõ nên chúng tôi không xác định rõ được cho bạn, căn cứ vào quy định như trên của pháp luật bạn sẽ biết bạn có thuộc đối tượng đủ điều kiện nghỉ hưu hay không.

Thứ hai, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi: Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51 Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 27 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

– Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26, Nghị định này) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

– Đối với trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Như vậy, nếu muốn nghỉ hưu trước tuổi bạn phải đáp ứng được điều kiện đã nêu trên, do trường hợp của bạn nêu không chi tiết, rõ ràng nên chúng tôi không xác định được cụ thể bạn có thuộc đối tượng được nghỉ hưu sớm theo quy định trên hay không.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *