Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ độc hại?

Nội dung tư vấn: Em học trường Cao Đẳng kỹ thuật y tế II ( nay là trường Đại học y dược Đà Nẵng) đã ra trường và được nhận biên chế vào Bệnh viện đa khoa huyện Iapa tỉnh Gia Lai . Luật sư cho em hỏi là từ khi em vào biên chế đến giờ ( tập sự 1 năm 2013 và biên chế chính thức 2014) trong mức lương của em không có phụ cấp độc hại.

Em có hỏi và được trả lời là do đang được hưởng chế độ của vùng đặc biệt khó khăn nên không có phụ cấp độc hại. Mong luật sư tư vấn giúp em như quy định pháp luật về trường hợp này thế nào? Em xin cảm ơn.Tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp độc hại trong ngành y tế ?
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định về nguyên tắc áp dụng như sau:

” Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó”.

Ngoài ra, quy định tại công văn 6608/BYT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế và Thông tư 07/2005/TT – BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định đối tượng được áp dụng như sau:

” Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi độc hại, nguy hiểm mà yếu tố độc hại, nguy hiểm cao hơn bình thường chưa được tính vào hệ số lương, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam”.

Như vậy, căn cứ như trên thì hiện nay chưa có một quy định pháp luật nào là người do hưởng chế độ của vùng đặc biệt khó khăn nên không được hưởng phụ cấp độc hại.

Trường hợp cơ quan không áp dụng cho bạn hưởng 2 chi phí trợ cấp trên thì bạn có thể đơn khiếu nại trực tiếp cơ quan đó yêu cầu họ giải trình bằng văn bản cho bạn, cơ quan căn cứ vào đâu mà không cho bạn hưởng trợ cấp.

Nếu bên phía cơ quan vẫn không giải quyết cho bạn thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nơi cư trú có thẩm quyền giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *