Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Xin chào luật Toàn Quốc, hiện tôi đang làm trong lực lượng công an nhân dân, tôi sinh con và đã nghỉ xong chế độ thai sản. Hiện tôi đã đi làm. Luật sư cho tôi hỏi đối với lực lượng công an thì có được nghỉ dưỡng sức sau khi nghỉ chế độ thai sản không. Nếu được nghỉ cần phải có điều kiện gì, có cần bệnh án của bệnh viện không và nếu được nghỉ, nhưng đi làm thì thủ tục làm thanh toán chế độ nghỉ dưỡng sức như thế nào. Cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản áp dụng đối với mọi đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Như vậy, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc nếu sức khỏe của bạn còn yếu dẫn tới việc chưa thể đi làm lại được thì có thể nộp hồ sơ xin hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.

Hồ sơ được thực hiện theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Điều 10 Quyết định 636/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

“Điều 10. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính).”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức không yêu cầu phải có bệnh án của bệnh viện.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *