Tư vấn về điều kiện hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Tôi sinh ngày 2/11/1958. Đến ngày 31/7/2015, có thời gian đóng BHXH là 32 năm và 4 tháng. Ngày 29/6/2015, công ty có giấy giới thiệu tôi đến Hội Đồng Giám Định Y Khoa Thành Phố để giám định mất sức lao động theo yêu cầu của tôi để làm thủ tục về hưu trước tuổi. Ngày 1/7/2015, công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi, có hiệu lực từ ngày 15/7/2015.
Tôi xin hỏi luật sư các nội dung như sau:

1. Nếu sau ngày 15/7/2015 mới có kết luận giám định thì kết luận đó có giá trị dể làm cơ sở dể tôi làm thủ tục xin về hưu trước tuổi không?

2. Sau khi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực và trong thời gian chờ kết luận giám định, tôi có thể làm thủ tục xin hưởng trợ cấp mất việc không?
Nghỉ hưu trước tuổi 

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Theo quy định tại điều 119 Luật bảo hiểm xã hội 2012 về hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật này”.

Theo đó pháp luật chỉ quy định rằng trong hồ sơ hưởng lương hưu đối người nghỉ hưu trước tuổi phải có biên bản kết luận giám định sức khỏe cuả Hội đồng giám định y khoa chứ không quy định về biên bản giám định này phải có trước hay sau thời điểm quyết định nghỉ hưu có hiệu lực. Do đó, nếu bác bị suy giảm khả năng lao động và có biên bản giám định thì bác vẫn được hưởng lương hưu theo quy định tại điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2012:

“Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

Về điều kiện hưởng trợ cấp mất việc

Điều kiện được hưởng trợ cấp mất việc được quy định cụ thể tại điều 49 Bộ luật lao động 2012:

“Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”.

Bác sẽ được hưởng trợ cấp mất việc nếu như bác nghỉ việc theo quy định tại điều 44, điều 45 Luật này.

Ngoài ra, bác sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc bảo hiểm thất nghiệp thất nghiệp khi đã đủ điều kiện để nhận lương hưu.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *