Tư vấn về điều kiện hưởng trợ câp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp

Chào luật sư tôi muốn hỏi trường hợp của tôi như sau: Năm 2003, Tôi được tuyển dụng vào làm việc cho xí nghiệp A thuộc Công ty X. Đến năm 2008, Xí nghiệp A tách ra trở thành Công ty cổ phần mà Công ty X có cổ phần và Giám đốc Công ty X làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đến năm 2015, tôi xin nghỉ việc thì chế độ trợ cấp thôi việc của tôi được tính như thế nào. Năm 2009 đến nay, tôi tham gia đóng BHTN theo quy định. Tôi xin cảm ơn luật sư

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về thời gian hưởng trợ cấp thôi việc:

Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Về điều kiện, thời gian được tính để hưởng trợ cấp thôi việc, chúng tôi đã tư vấn cụ thể trong 1 bài viết khác, bạn có thể tham khảo tại bài viết tư vấn tương tự sau đây:

>> Tư vấn về thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc

Theo quy định trên, khoảng thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc được tính từ năm 2003 đến hết năm 2008, tức là 5 năm. Mỗi năm được hưởng nửa tháng tiền lương.

Mức tiền lương dung để trả trợ cấp thôi việc là mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc và việc chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp thì trong thời hạn 3 tháng, bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *