Tư vấn về điều kiện nghỉ hưu đối với làm công việc độc hại, nặng nhọc

Tôi sinh ngày 02 tháng 6 năm 1970. Tôi có thời gian công tác là 25 năm trong đó có 20 năm làm công việc nặng nhọc độc hại (công nhân làm đường). Tháng 5 năm 2015 tôi đã giám định khoa và đã có kết quả suy giảm 61% SK. Vậy ngày 02 tháng 6 năm 2015 tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu chưa. xin tư vấn giúp tôi. Xin trân trọng cám ơn.

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi:

Điều 50 Luật bảo hiểm xã hộ năm 2006 quy định, tuổi về hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Trường hợp người lao động làm có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì tuổi nghỉ hưu được xác định là 55 tuổi đến đủ 60 tuổi với nam, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55tuổi.

Trường hợp của bác bị suy giảm khả năng lao động 61%, có 20 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội, trường hợp này không phụ thuộc vào độ tuổi, chỉ cần tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên là đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Đến ngày 2/6/2015 bác được 45 tuổi, độ tuổi nghỉ hưu khi người lao động có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc là từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ. Như vậy, nếu bác xin nghỉ hưu vào ngày 2/6/2015 tức là sẽ về hưu trước 5 tuổi so với quy định.

Trường hợp này khi nghỉ hưu, mức lương hưu hàng tháng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm 1%. Như vậy, mức lương hưu hàng tháng mà bác được hưởng sẽ bị giảm 5%. Đến năm 2016, mức lương hưu này sẽ bị giảm 2% so với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, nếu bác xin nghỉ hưu vào năm 2015 thì được xét vào trường hợp nghỉ hưu trước tuổi. Nếu không muốn bị giảm mức lương hưu hàng tháng, bác có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đợi đến 50 tuổi để được nghỉ hưu đúng độ tuổi theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *