Tư vấn về điều kiện nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội nhân dân

Chào luật sư, cho tôi hỏi hiện tại tôi đang là đại úy chuyên nghiệp, nhập ngũ tháng 8/2000 và đã công tác 15 năm trong ngành. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi muốn xin ra quân nhưng vẫn muốn giữ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này hưởng lương hưu thì có được không. Nếu được thì tôi phải làm thủ tục gì, thời gian được hưởng và mức hưởng lương hưu là bao nhiêu phần trăm. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất về điều kiện nghỉ hưu.

Theo quy định tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu.

Điều 36 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1990, sửa đổi bổ sung năm 2008, Sĩ quan được nghỉ hưu khi:

1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên thì được nghỉ hưu.

Điều 13 Luật sĩ quan quân đội nhân dân quy địn  hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp Úy đối là 46 tuổi.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, trường hợp sĩ quan quân đội nhân dân mang hàm cấp Úy, nếu đủ 46 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp của bác xin thôi việc trước hạn tuổi theo quy định tại Điều 13 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, có thời gian phục vụ trong ngành 15 năm. Như vậy chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Theo đó, trường hợp xin thôi việc trước hạn tuổi mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, nếu bác muốn được hưởng chế độ hưu trí thì phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Sau khi có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 46 tuổi theo quy định, bác có thể nộp hồ sơ yêu cầu hưởng chế độ hưu trí.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ hư u trí.

Theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Theo đó, mức hưởng lương hưu hàng tháng ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Đối với nam: 45% + (20-15)x2%= 55% mức bình quân tiền lương.

Đối với nữ: 45% + (20-15)x3%= 60% mức bình quân tiền lương.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *