Tư vấn về điều kiện và thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tư vấn về điều kiện và thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội như sau: Chào Luật sư, tôi đã công tác và giảng dạy ở 1 trường tiểu học: + Từ tháng 1/9/2011 tôi nhận quyết định từ UBND huyện và phòng GD&ĐT của huyện về trường tiểu học công tác và giảng dạy với chuyên ngành sư phạm tiểu học.

+ Đến ngày 1/9/2012: tôi hoàn thành  thời gian thử việc 1 năm và được vào biển chế chính thức tại thời điểm đó;

+ Đến ngày 1/ 2/ 2014 tôi bị bệnh và phải điều tri tại bệnh viện và được hưởng chế độ bảo hiểm;

+ Đến tháng 3/2014 tôi phải điều trị dài hạn trong bệnh viện nên đã làm đơn xin và được nghỉ việc không lương và tự đóng bảo hiểm trong thời gian chữa bệnh;

+ Đến 1/8/2014: sau thời gian nghỉ hè tôi quay trở lại công tác;

+ Đến ngày 1/9/2014: tôi tiếp tục nhập viện để điều trị bệnh;

+ Từ  1/10/2015 : vì sức khỏe không đảm bảo phải điều trị lâu dài và thường xuyên mà nơi tôi công tác là trường vùng cao đường xá xa xôi địa hình hiểm trở.khí hậu khác nghiệt nên tôi viết đơn xin thôi việc để chữa ṭrị;

+ Đến 1/11/2014: được các cấp có thẩm quyền chấp thuận và có quyết định thôi việc từ thời điểm đó;

Kể từ 1/9/2011 cho đến hết  tháng 10/2014 tôi thực hiện đóng bảo hiểm đúng quy định.

Đến nay tôi chưa được nhận hay hưởng bất kì một chế độ nào.

Vậy sau khi thôi việc tôi được hưởng những chế độ gì? Cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết? Giờ tôi không có nguyện vọng đóng tiếp bảo hiểm và muốn rút sổ lương 1 lần thì tôi phải cần có những thủ tục  như thế nào? Và có được không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau;

Thứ nhất,  tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 55.Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”.

Trường hợp của bạn có thể xác định thuộc khoản điểm c khoản 1 của Điều này: “Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”. Như vậy, bạn chờ đến tháng 11 năm 2015 để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ hai, Điều 120 Luật bảo hiểm xã hội quy định trường hợp của bạn khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần phải nộp trực tiếp hồ sơ tới tổ chức bảo hiểm xã hội nơi bạn đóng bảo hiểm xã hội. Hồ sơ trong trường hợp của bạn để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm.

– Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính);

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (Mẫu số 14-HSB, bản chính);

Như vậy, đến tháng 11 năm 2015 bạn nên làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực (có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2016) khi đó trường hợp của bạn sẽ không đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *