Tư vấn về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau khi hưởng bảo hiểm một lần

​Tôi muốn hỏi: tôi sinh năm 1983, tổng thời gian tôi đã tham gia BHXH là 12 năm, nay tôi nghỉ làm về nhà tự kinh doanh và đã ngừng đóng bảo hiểm từ tháng 1/2015. Nếu giờ tôi làm thủ tục thanh toán BHXH 1 lần mà sau đó khi tôi 40 tuổi (nghĩa là sau 07 năm nữa) tôi muốn đóng BHXH tự nguyện có được không? Có quy định nào không cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện nếu đã nhận BHXH 1 lần và từ tuổi 40 không ạ. Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Điều 8 Quyết định 595/QĐ – BHXH năm 2017 quy định về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như sau:

“1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

1.2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

1.3. Người lao động giúp việc gia đình;

1.4. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

1.5. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

1.6. Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

1.7. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

1.8. Người tham gia khác.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH tự nguyện.”

Như vậy, pháp luật không có quy định cấm người đã rút BHXH một lần hay người đã từ 40 tuổi trở lên không được đóng BHXH tự nguyện. Do đó, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên, bạn vẫn có thể kê khai tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Điều 10 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 10. Mức đóng theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Mức đóng hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Mdt = 22% x Mtnt

Trong đó:

– Mdt: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng.

– Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

…”

Thứ ba, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Người tham gia bảo hiểm xã hội nộp 1 bộ hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội với thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 24. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *