Tư vấn về giá trị của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp khi việc lâu

Tôi tham gia BHXH và bảo hiểm thất nghiệp từ 11/2011 – 7/2012 sau đó tôi nghỉ việc, đến tháng 5/2015 tôi bắt đầu đi làm lại. thời gian tôi nghỉ lâu như vậy thì BHXH và bảo hiểm thất nghiệp của tôi còn có giá trị không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Một là, về bảo hiểm xã hội của bạn. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, bảo hiểm của bạn vẫn có giá trị mặc dù bạn đã nghỉ lâu. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc của bạn có ý nghĩa trong việc tính tổng thời gian đóng bảo hiểm để xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội….

Hai là, về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp của bạn. Theo quy định của Luật Việc làm 2013 quy định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Như vậy, nếu bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng khi chấm dứt HĐLĐ mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của bạn được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn vẫn có giá trị trong việc xác định tính mức, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *