Tư vấn về giảm trừ tỷ lệ lương hưu trong năm 2015.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi: Tôi là nam, sinh tháng 5 năm 1964 làm công nhân ở một công ty đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm trong đó làm việc trong khu vực thuộc 0,7 là 16 năm. Nay tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi tôi phải làm những thủ tục gì và bị trừ bao nhiêu phần trăm lương? Cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Nếu bác quyết định nghỉ hưu trong năm 2015, thì trường hợp của bác Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

Điều 50.Điều kiện hưởng lương hưu.

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

…b) Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định…”

Như vậy, do bác đã có 16 năm làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, nên tuổi nghỉ hưu của bác trong trường hợp này sẽ được xác định là 55 tuổi.

Tính đến 2015 bác 51 tuổi, do đó bác chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50.

Song điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, như sau:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, để được hưởng lương hưu bác cần đáp ứng thêm điều kiện là bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên (bác sẽ làm thủ tục giám định sức khỏe). Khi đáp ứng được điều kiện này, bác sẽ đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của bác là 55 tuổi, bác nghỉ hưu năm 51 tuổi sẽ tương ứng với tỷ lệ bị giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 4%.

Về mức lương hưu hằng tháng bác được hưởng:

Do bác có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội nên sẽ tương ứng với mức lương hưu hằng tháng được hưởng là 75% trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm. Bác bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu, nên mức lương hưu hằng tháng bác được nhận là: 75%-4%= 71%

Theo quy định tại Điều 119 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì Hồ sơ hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội.

– Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa

Nộp hồ sơ tại BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đã đóng BHXH. Thời hạn giải quyết trong 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *