Tư vấn về hành vi chậm trả lương cho người lao động

Em đang có 1 vấn đề muốn luật sư tư vấn! Cách đây 1 năm em có đi làm thuê cho 1 người, cụ thể là làm từ tháng 8 đến tháng 10. Trong thời gian làm việc em có lấy được 2 triệu tiền công. Khi đến tháng 10 em xin nghỉ và chuyển công việc khác. Em đã yêu cầu thanh toán tiền công, người đó đã hẹn em mấy hôm sau và mất tích không liên lạc được.

Đến tháng 4 năm nay em đã gặp lại yêu cầu ngày đó trả tiền. Sau khi nói chuyện người đó đã viết giấy hẹn em đến 11/6 trả nốt chỗ tiền còn lại là 5tr 300. Nhưng đến ngày hẹn họ khất lên khất xuống và có thái độ hành vi thiếu văn minh. Em xin hỏi luật sư, trong chuyện này em có được quyền khởi kiện không? Nếu có thì khởi kiện theo luật nào? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, hành vi trả lương không đúng hạn sẽ bị xử phạt hành chính:

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng vớvi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Lúc này, bạn có thể lên Ủy ban nhân dân huyện nơi bạn đã làm việc trước đó để trình bày hành vi của người sử dụng lao động. Sau quá trình tìm hiểu vụ việc, nếu thấy có đủ căn cứ, Ủy ban nhân sẽ ra quyết định xử phạt hành chính. Khi bị xử phạt hành chính thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính, tức là người sử dụng lao động sẽ buộc trả tiền công chưa trả bạn. Ngoài ra, theo quy định tại ĐIều 96 Bộ luật lao động 2012, khi chậm trả tiền lương thì người sử dụng lao động phải trả lãi suất cho thời gian chậm trả tiền lương.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Nếu quyết định hoặc hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân trong việc xử phạt hành chính thì bạn có thể khiếu nại quyết định hoặc hành vi đó. Trong trường hợp việc xử phạt vi phạm hành chính tiến hành quá lâu thì bạn có thể khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân huyện nơi bạn đã làm việc trước đây để đòi số tiền công chậm trả. Trả tiền công là nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động đã giao kết (bằng lời nói hoặc bằng văn bản)

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *