Tư vấn về hình thức của hợp đồng lao động và các vấn đề có liên quan

Xin cho tôi hỏi, hiện tại cơ quan của tôi đang làm việc là đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng ban giám đốc chỉ hợp đồng công việc ký hàng tháng, có khi ký 3 tháng liên tiếp, theo hợp đồng thì căn cứ vào nghị định 116, hiện tôi làm được hơn 1 năm mà vẩn hưởng lương 85% thôi, không đóng bảo hiểm gì hết, vậy cho tôi hỏi giám đốc tôi đã làm đúng hợp đồng không?và cho tôi biết có cách nào để hưởng lương và bảo hiểm theo quy định không? tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho công ty Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Căn cứ vào điều luật trên, cho thấy việc giám đốc nơi bạn làm việc ký hợp đồng lao động như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong khi các loại hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động, bao gồm: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng đến 36 tháng), hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng.

Do đó, nếu xét về hình thức của hợp đồng lao động, mà hai bên lại ký hàng tháng, có khi ký 3 tháng liên tiếp thì hợp đồng lao động này không đúng theo quy định của pháp luật về lao động.

Mặt khác, về mức tiền lương mà hiện tại bạn đang được hưởng là 85%, theo chúng tôi hiểu là 85% mức lương của công việc đó. Như vậy, bạn đang hưởng lương trong thời gian thử việc.

Chính vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn cần xem xét kỹ lại hợp đồng. Nếu như theo thông tin bạn cung cấp, đó là hợp đồng lao động mà không phải là hợp đồng thử việc, thì bạn cần phải có ý kiến đến ban giám đốc hoặc bộ phận nhân sự, để bạn và phía cơ quan có những thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, đồng thời bảo vệ lợi ích của bạn. Khi đó, bạn sẽ có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và hưởng lương 100% theo đúng quy định.

Nếu như trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết đến Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc Hoà giải viên lao động cấp huyện.

Chỉ khi hòa giải tại cơ sở không thành (hoặc sự việc không được chủ thể có thẩm quyền hòa giải tiến hành hòa giải trong thời hạn quy định) thì bạn mới có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án thụ lý giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *