Tư vấn về hợp đồng học nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động

Hợp đồng học nghề là một loại hợp đồng phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động trước khi người lao động thực hiện công việc theo hợp đồng lao động. Vậy pháp luật hiện hành quy định về vấn đề học nghề như thế nào?

1. Luật sư tư vấn hợp đồng học nghề

Hiện nay, bên cạnh các vấn đề liên quan đến quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động thì các vấn đề liên quan đến học nghề giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng là vấn đề được các bên rất quan tâm. Những vấn đề mà các bên thường quan tâm như:

– Thời hạn giao kết hợp đồng học nghề?

– Vấn đề tham gia bảo hiểm trong thời gian học nghề?

– Các vấn đề tiền lương, thời gian làm việc khi học nghề?

– Vấn đề bồi thường khi một bên trong quan hệ học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn?

– Vấn đề ký kết hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian học nghề?

– …

Luật Sư Toàn Quốc hiện nay có hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng học nghề đã nêu trên, nếu bạn có nhu cầu tư vấn về các vấn đề này bạn có thể liên hệ với công ty Luật Sư Toàn Quốc thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 0926 220 286 để được bộ phận tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của mình.

2. Tư vấn về hợp đồng học nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động

Câu hỏi: Kính thưa Luật sư! Em nhờ luật sư tư vấn giúp em trường hợp về hợp đồng học nghề như sau: Công ty của em là công ty hưởng lương khoán sản phẩm. Khi người lao động mới được tuyển dụng, thì họ chưa thể làm ra sản lượng (phải từ 02-06 tháng thì người lao động mới vận hành máy chạy máy tốt được), nên công ty em phải cho người đào tạo công nhân mới vào, và phải trả lương cho người đào tạo và cả công nhân học nghề.

Công ty cho người lao động ký hợp đồng học nghề tập nghề, với thời hạn là 6 tháng. Đồng thời, công ty cho người lao động ký bản cam kết với nội dung: “nếu trong thời gian học nghề, người lao động tự ý bỏ việc, không báo trước cho công ty (01-03 ngày), thì người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo là 1/2 tháng lương trong thời gian học nghề cho công ty”.

Vậy, luật sư cho em hỏi, trường hợp công ty em cho công nhân mới ký hợp đồng học nghề tập nghề 6 tháng và bồi thường chi phí đào tạo nếu vi phạm hợp đồng học nghề, tập nghề thì có đúng luật không?

Rất mong câu trả lời từ phía Luật sư. Chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 24 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“1- Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề. Nếu ký kết hợp đồng học nghề bằng văn bản, thì phải làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

2- Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

3- Trong trường hợp doanh nghiệp nhận người vào học nghề để sử dụng thì hợp đồng học nghề phải có cam kết về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết hợp đồng lao động sau khi học xong. Người học nghề sau khi học xong, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường phí dạy nghề.

4- Trong trường hợp hợp đồng học nghề chấm dứt trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường.”

Theo những nội dung bạn nêu, có thể thấy rằng công ty bạn ký hợp đồng học nghề, tập nghề với công nhân học nghề để sử dụng, như vậy, công ty và công nhân học nghề phải ký hợp đồng học nghề. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng học nghề có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề và công ty. Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

Việc công ty bạn quy định “nếu trong thời gian học nghề, người lao động tự ý bỏ việc, không báo trước cho công ty (01-03 ngày), thì người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo là 1/2 tháng lương trong thời gian học nghề cho công ty” là không trái quy định của pháp luật. Người học nghề nếu vi phạm quy định trên thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Trường hợp, người học nghề chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường. Điều 161 Bộ luật dân sự quy định như sau: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”. Lý do bất khả kháng có thể là người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khoẻ, …

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *