Tư vấn về hợp đồng hợp tác đầu tư

Bài viết tư vấn về trường hợp hai công ty ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Kính gửi Công ty Luật Sư Toàn Quốc Công ty tôi được Công ty A (Xin thứ lỗi vì không tiện nêu tên Công ty) mời tham gia thực hiện dự án theo hình thức Xây dựng chuyển giao (BT) Xây dựng 01 tuyến đường dài 2km và dự kiến được đối ứng khoảng 60ha đất để xây dựng dự án nhà ở, hiện tại pháp lý của dự án nêu trên mới chỉ có văn bản chấp thuận cho phép Công ty A lập đề xuất dự án.

 Do vấn đề tài chính Công ty A mời công ty tôi tham gia vì vậy tôi cần tư vấn một số điểm sau:

1. Hai bên ký kết Hợp đồng Liên Doanh để thực hiện dự án thì có được cơ quan hữu quan bổ sung thêm nhà đầu tư đó là Công ty tôi không? Nếu có thì cần những thủ tục gì để được công nhận.

2. Hai bên ký kết Hợp đồng Hơp tác đầu tư thì tính rủi ro như thế nào?

3. Tỷ lệ vốn góp là bao nhiêu % theo luật?

4. Nếu công ty tôi thuê quý Công ty thực hiện việc đầm phán và soạn thảo hợp đồng thì chi phí là bao nhiêu? Rất mong nhận được hồi âm. Trân trọng./.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Sư Toàn Quốc, với tình huống của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 3 – 15/2015/NĐ-CP có giải thích về Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao như sau:

5. Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 14 và Khoản 3 Điều 43 Nghị định này.

Về vấn đề lựa chọn nhà đầu tư đối với Hợp đồng BT, Điều 29, Nghị định 15/2015/NĐ-CP có quy định:

Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư

1. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu.

2. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi có báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc đề xuất dự án (đối với dự án nhóm C) được Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

3. Điều kiện, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và ưu đãi đối với nhà đầu tư trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Như vậy, để lựa chọn nhà đầu tư cho một dự án xây dựng – chuyển giao, cần đảm bảo thực hiện theo các thủ tục chặt chẽ của Luật Đấu thầu, dưới hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định đầu. Vì thế, việc công ty A mời công ty bạn cùng tham gia thực hiện dự án và hai bên ký hợp đồng liên doanh sẽ không làm phát sinh tư cách nhà đầu tư của công ty bạn.

Tuy nhiên, nếu công ty A thực hiện việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án cho công ty bạn, thì công ty bạn sẽ được công nhận như một nhà đầu tư của dự án, tuy nhiên công ty A phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 18 Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT.

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 13 Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT như sau:

Điều 13. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án

1. Nhà đầu tư (sau đây gọi là Bên chuyển nhượng) có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án cho Bên cho vay hoặc nhà đầu tư khác (sau đây gọi là Bên nhận chuyển nhượng) theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

2. Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có năng lực tài chính và quản lý để thực hiện hợp đồng dự án và các hợp đồng có liên quan;

b) Cam kết tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng theo quy định tại hợp đồng dự án và các hợp đồng có liên quan;

c) Các yêu cầu khác theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án, hợp đồng vay và thỏa thuận có liên quan giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

3. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 18 Thông tư này. Trường hợp chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp dự án thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

4. Trường hợp chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án phát sinh thu nhập, Bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thuế và hợp đồng dự án.

Hoạt động đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không thành lập pháp nhân mới, quyền và nghĩa vụ của các bên chỉ ràng buộc với nhau bởi hợp đồng.

  • Về những rủi ro nếu hai bên ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, khi ký kết hợp đồng này thì bên công ty A vẫn là bên trực tiếp sẽ làm việc với phía cơ quan nhà nước nên mọi vấn đề bàn bạc, thống nhất công ty bạn sẽ không được biết một cách chi tiết dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch của công ty.

Thứ hai, Trong trường hợp có sai sót dẫn đến thiệt hại thì căn cứ vào hợp đồng thì phía bên công ty bạn sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với công ty A.

  • Về tỷ lệ vốn góp với công ty A: Việc tham gia góp vốn với tỷ lệ bao nhiêu do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với khả năng đầu tư của công ty bạn.
  • Về chi phí để đàm phán và soạn thảo hợp đồng: Theo như bảng giá dịch vụ của bên công ty chúng tôi thì chi phí soạn thảo hợp đồng là 4.000.000tr, phí tư vấn trực tiếp là 300.000/giờ trong giờ hành chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *