Tư vấn về hợp đồng lao động

Tôi muốn so sánh mặt lợi và hại của hợp đồng có thời hạn và không thời hạn ở góc độ doanh nghiệp. Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ phải bồi thường thế nào? Tôi muốn so sánh mặt lợi và hại của hợp đồng có thời hạn và không thời hạn ở góc độ doanh nghiệp. Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ phải bồi thường thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ phía văn phòng Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn có hướng giải quyết như sau:

So sánh HĐLĐ có thời hạn và HĐLĐ không thời hạn

Thứ nhất, về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của NLĐ

Đối với HĐLĐ xác định thời hạn:  NSDLĐ phải chấp nhận yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng của NLĐ khi thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, như: không trả lương, ngược đãi, quấy rối tình dục, ốm đau… NLĐ phải báo trước cho NSDLĐ trong thời hạn luật định (Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động)

Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn: NSDLĐ phải chấp nhận yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất cứ lý do gì mà người lao động đưa ra, chỉ cần đáp ứng quy định về thời gian báo trước với NSDLĐ ít nhất là 45 ngày (Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động)

Thứ hai, về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của NSDLĐ

Đối với HĐLĐ xác định thời hạn:  NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ trước ít nhất 30 ngày (Khoản 2 Điều 38 BLLĐ). Đồng thời phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hạn (Khoản 1 Điều 47).

Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn: NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ trước ít nhất 45 ngày (Khoản 2 Điều 38 BLLĐ)

Trách nhiệm của công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Dù là hợp đồng có thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn, khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật đều áp dụng quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động 2012:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *