Tư vấn về hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đi làm ở Ngân hàng X từ ngày 31/12/2003 đến nay. Do tôi chuẩn bị đi định cư nước ngoài (hồ sơ đang làm, chưa có visa) nên nay tôi xin nghỉ việc tại Agribank để thu xếp việc gia đình và đi học. Vậy cho tôi hỏi: 1. Nếu nghỉ việc thì tôi được nhận trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội 1 lần hay không? những thủ tục đó do X làm hay tôi tự làm? nếu tôi tự làm thì hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

2. Vì hiện tại tôi chưa có Visa định cư, vậy tôi có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không?. Nếu được nhận thì sau này khi có Visa định cư thì có ảnh hưởng đến lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần không? vì nghe người ta nói, đi định cư thì không được nhận bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công Ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, Căn cứ theo Điều 36 Bộ Luật Lao động 2012: Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có được hưởng trợ cấp thôi việc theo căn cứ  Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Trách nhiệm thực hiện trả trợ cấp thôi việc thuộc về Ngân hàng Agribank sau khi bạn và ngân hàng có thỏa thuận về việc chấm dứt HĐLĐ.

Thứ hai, Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Theo Luật Việc làm 2013 thì trường hợp của bạn làm việc theo Hợp đồng lao động và chấm dứt lao động:

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải thực hiện các thủ tục sau:

Hồ sơ bạn phải tự chuẩn bị trong thời hạn 3 tháng kể từ khi chấm dứt HĐLĐ bao gồm:

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Sau đó, bạn nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm của cơ quan quản lý việc làm thành lập.

Hiện tại, bạn chưa có Visa định cư, thì bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi bạn ra nước ngoài định cư, thì việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn chấm dứt.

Tại Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013,

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp”.

Nên với trường hợp bạn ra nước ngoài định cư, thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần theo Khoản 2 Điều này.

Việc hưởng trợ cấp 1 lần của bạn sẽ chấm dứt sau khi bạn được cấp Visa định cư theo quy định tại Điều 84 Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Thứ ba, về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần: việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ đặt ra đối với chế độ hưu trí, chế độ tử tuất và tai nạn lao động, nên khi bạn chấm dứt HĐLĐ với lý do bạn nêu thì không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *