Tư vấn về hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi nghề

Chào luật sư, tôi muốn hỏi: Tôi là nhà giáo đang công tác tại 1 đơn vị nhà trường rồi được điều động về công tác tại Phòng GD&ĐT (làm chuyên viên) từ ngày 4/3/2015. Trường hợp của tôi được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định 42/2011 đến khi nào? Quy định thế nào?

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, trường hợp bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ vào Điều 1 Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng như sau:

“Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo); các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo) mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động”.

Thứ hai, tại Điều 3 Quyết định này còn có quy định về thời gian này như sau:

“Điều 3. Thời gian được hưởng bảo lưu

Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tối đa là 36 tháng”.

Vậy, căn vào quy định như trên của Quyết định thì thời gian nhà giáo được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi là thời gian được tính từ ngày quyết định điều động, biệt phái về công tác tại Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực (trong khoảng thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2015).

Trường hợp nhà giáo được điều động, biệt phái sau ngày 31/5/2015 (ngày Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg hết hiệu lực) thì không được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (không giữ chức vụ lãnh đạo)

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục: tính từ ngày 4 tháng 3 năm 2015 đến khi sở, phòng giáo dục đào tạo không hỗ trợ phụ cấp (khi bạn đã khắc phục được những khó khăn trong thời gian đầu được thực hiện quyết định điều động) mức được hưởng tối đa không quá 36 tháng theo quy định như trên của Quyết định. Vì vậy, chúng tôi không thể nói chính xác ngày bạn ngừng được hưởng phụ cấp này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *