Tư vấn về ký kết hợp đồng lao động

Chào Luật sư. Tôi làm phòng Tổ chức – hành chính một đơn vị sự nghiệp, có tham mưu ký hợp đồng lao động với khoảng 3 lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, với thời hạn 24 tháng. Hiện tại 3 hợp đồng này đã ký sắp hết kỳ hạn lần thứ 3. Cho tôi xin hỏi: Nếu ký tiếp lần thứ 4 thì ký hợp đồng không xác định thời hạn và về sau không cần phải ký lại HĐ nữa có đúng không?

Và việc thanh lý (chấm dứt) hợp đồng với đối tượng HĐ không xác định thời hạn này (giả dụ họ không hoàn thành nhiệm vụ…) thì trình tự thực hiện thế nào? Có vướng mắc so với HĐ đang có thời hạn không? Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Khoản 2, 3 Điều 21 Bộ luật lao động 2012 quy định về Hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, 3 hợp đồng trước là hợp đồng có thời hạn, bây giờ tiếp tục ký hợp đồng thì hợp đồng này phải là hợp đồng không xác định thời hạn. Trong trường hợp, sửa đổi hoặc bổ sung về tiền lương, chế độ… thì có thể ký hợp đồng nhưng vẫn là hợp đồng không xác định thời hạn.

Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Quy định trên là chung cho hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn, trình tự không có gì khó khăn hơn giữa hai loại hợp đồng này. Lưu ý có sự khác nhau về thời hạn thông báo, với hợp đồng không xác định thời hạn phải thông báo ít nhất 45 ngày, với hợp đồng các định thời hạn phải thông báo ít nhất 30 ngày.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *