Tư vấn về lương tập sự khi làm việc vượt định mức

Chào luật sư, cháu muốn hỏi, cháu thi đỗ công chức vào tháng 11 năm 2014, trong thời gian trong tập sự cháu có nhận giảng dạy 1 bộ môn trong nhà trường và số tiết thực dạy của cháu vượt số tiết định mức vậy như trường hợp của cháu có được hưởng tiền thừa giờ không ạ. trường hợp của cháu pháp luật quy định thế nào ạ, cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, chị được hưởng lương tập sự là 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng,  bậc 2 cho trình độ thạc sĩ, bậc 3 của ngạch tuyển dụng cho trình độ thạc sĩ.

Dó đó, việc tính tiền lương cho tập sự sẽ không tính theo số lượng công việc, mà số lượng công việc sẽ được quy định cụ thể cho từng ngành, từng đối tượng, cụ thể là chị dạy trường trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì sẽ có số tiết dạy cố định cho tập sự công chức và họ tính lương cho chị theo bậc ngạch tuyển dụng.

Nếu chị làm thêm tiết có thể được xác định là làm thêm giờ, việc chị có được hưởng lương khi dạy thêm tiết hay không còn phụ thuộc vào sự xem xét của thủ trưởng cơ quan đơn vị chị tập sự.

Theo quy định của pháp luật thì lương tập sự của chị không tính theo số lượng tiết dạy.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *