Tư vấn về mức lương của viên chức

Nội dung yêu cầu: Luật sư cho tôi hỏi vấn đề về tiền lương của viên chức như sau: Tôi đi làm từ tháng 10/2010 đến tháng 04/2015 tại doanh nghiệp tư nhân, trong thời gian làm việc tôi được tăng hệ số lương lên 2.67 và hiện tại tôi có học hàm Thạc sỹ (tôi nhận bằng Thạc sỹ tháng 10/2013). Tháng 05/2015, tôi được nhận vào làm tại đơn vị HCSN, tôi đã chốt sổ bảo hiểm tại doanh nghiệp cũ và nộp vào đơn vị mới.

Tôi muốn hỏi trường hợp của tôi có được giữ nguyên hệ số lương là 2,67 không? Nếu không được giữ hệ số cũ thì hệ số mới tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu? Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đên bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:

Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm vệc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức”.

Như vậy, chỉ trong trường hợp viên chức chuyển công tác tới cơ quan mới (theo quyết định hành chính) thì mới được tính lương theo hệ số lương cũ. Trường hợp của bạn là được tuyển dụng mới vào làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp chứ không phải là được thuyên chuyển tới cơ quan khác theo quyết định hành chính nên không được tính lương theo diễn biến tiền lương, quá trình công tác.

Vì khi bạn được tuyển dụng bạn đã có bằng thạc sỹ nên bạn sẽ được hưởng mức lương bậc 2 có hệ số lương 2,67.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *