Tư vấn về mức lương đối với người đang tập sự

Mình có một thắc mắc xin được gải đáp. Mình làm trong cơ quan khối Đảng, chưa biên chế, ban đầu hợp đồng thử việc, sau 1 năm ký hợp đồng không xác định thời hạn. Trước khi ký hợp đồng không xác định thời hạn thì lương và phụ cấp là 85% (2.34). Sau khi ký hợp đồng không xác định thời hạn, vẫn tính như thế. Vậy cho mình hỏi, cơ quan mình trả lương thế đúng hay sai? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 22 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý viên chức, Điều 22 nghị định số 24/2010/NĐ-CP
độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc áp dụng mức lương 85% mức lương chỉ áp dụng đối với chế độ tập sự. Khi chuyển sang chế độ làm việc theo biên chế thì phải áp dụng mức lương 100% hệ số tiền lương hiện hưởng.

Việc cơ quan bạn đang làm áp dụng mức lương 85% với chế độ làm việc theo biên chế là trái quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2015/NĐ – CP quy định hành vi trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Đồng thời buộc trả đủ tiền lương cho người lao động theo quy định đối với hành vi vi phạm.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *