Tư vấn về mức lương sau khi kết thúc thời gian thử việc

Chào luật sư! Tôi cần tư vấn về vấn đề mức lương thử việc và mức lương tập sự.Tôi tốt nghiệp đại học và được nhận giảng dạy tại 1 trường cao đẳng tư thục.Ban đầu tôi được thử việc trong thời gian 2 tháng, không có lương.

Sau 2 tháng, tôi được ký hợp đồng 1 năm, với mức lương 85%. Theo nhà trường thì đây là thời gian tập sự (12 tháng, mức lương 85%). Sau khi hết hợp đồng 1 năm thì tôi sẽ được hưởng lương 100%.

Nên tôi muốn hỏi nhà trường thực hiện hợp đồng và trả lương như vậy có đúng với quy định không? Và quy định thế nào?

Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thời gian thử việc và mức lương thử việc.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Thời gian thử việc được quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2012: Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Như vậy, trong hai tháng thử việc thì bạn được phải được nhận 85% lương.

Thứ hai, về việc nhà trường thực hiện và trả lương 85% vì cho rằng đây là thời gian  tập sự sau khi đã ký kết hợp đồng 1 năm.

Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Pháp luật hiện hành không có quy định về thời gian tập sự. Bạn ký hợp đồng 1 năm, hợp đồng này được xác định là hợp đồng xác định thời hạn. Nội dung hợp đồng lao động phải quy định mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong trường hợp của bạn, nếu nhà trường chỉ trả cho bạn 85% so với mức lương được quy định trong hợp đồng vì cho rằng đây là thời gian tập sự là sai.

 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Mức lương bạn nhận được sẽ là mức lương được quy định trong hợp đồng 1 năm bạn đã ký.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *