Tư vần về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức

Nội dung đề nghị tư vấn: Kính chào luật gia – Công ty luật Toàn Quốc cho tôi hỏi như sau: Tôi là công chức cấp xã được tuyển dụng làm việc ngày 7/11/2011 và công chức chính thức ngày 7/11/2012 (hệ số hưởng lương là 2,34. Bậc 1 Đại học). Cuối năm 2014 tôi được Chủ tịch cấp thị xã khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn sắp tới hay không? Cảm ơn luật gia.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Về chế độ nâng lương trước thời hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Bạn đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ với thành tích xuất sắc. Bạn cần phải đáp ứng hai tiêu chuẩn sau:

– Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

– Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Ngoài ra bạn cần lưu ý, chỉ nâng lương trước thời hạn là 1 năm so với thời hạn nâng lương thường xuyên. Tùy thuộc vào chức danh, thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là khác nhau (60 tháng hoặc 36 tháng). Nếu thời hạn nâng lương thường xuyên là 36 tháng , lúc này bạn có đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn. Bạn có thể kiến nghị tới người đứng đầu cơ quan bạn là Chủ tịch UBND xã để tổ chức thực hiện nâng lương trước thời hạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *