Tư vấn về quyền và lợi ích của người lao động được hưởng

Tư vấn về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp; về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Em có một số bạn trên quê được một người giới thiệu đi làm Lao Động Phổ Thông ở Thành Phố Hồ Chí Minh cho một công ty (doanh nghiệp) may mặc. Vì trước khi họ đi làm, em không biết, nay họ đã làm được hơn 4 tháng. Mới hôm qua, em gọi điện hỏi thăm, được biết, họ làm không được trả lương theo tháng, chỉ được trả theo năm. Nhưng một năm, doanh nghiệp (công ty) chỉ trả cho họ 12 triệu (tương đương với 1 triệu/tháng). Trong khi đó, một ngày họ phải làm 12 tiếng đồng hồ, có khi tăng ca còn hơn thế. Em nghĩ họ bị bóc lột sức lao động quá nặng. Vậy, thưa Luật Sư Toàn Quốc, vấn đề trên phải xử lí thế nào? Theo trình tự nào ạ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

“Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.150.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.

Vậy, trong tình huống của bạn nêu là làm việc ở Công ty may ở Thành phố Hồ Chí Minh, mức lương là 12 triệu/năm. Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật thì mức lương tối thiểu đối với vùng này sẽ là 3.100.000 đồng/tháng thì trường hợp trả lương của bạn đã nêu là vi phạm pháp luật. Cách trả lương cũng vi phạm pháp luật.

Và căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012 quy định thời giờ làm việc đối với người lao động như sau:

“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa”.

Trường hợp của bạn là làm bình thường 12h/ngày. Làm thêm có khi nhiều hơn thời gian này. Vậy, trường hợp này của bạn là hoàn toàn vi phạm pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật thì Công ty may mà bạn đã nêu hoàn toàn vi phạm pháp luật.

Thứ hai, về thẩm quyền và trình tự giải quyết đối với vụ việc của bạn, bạn tham khảo bài viết này của chúng tôi để được biết rõ: “Quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân”.

Như vậy, trước tiên phải thông qua hòa giải viên, nếu như hòa giải viên không thành thì sẽ gửi đơn tới Tòa án nơi đang hoạt động (có trụ sở) của Công ty đó để yêu cầu tòa án giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *