Tư vấn về rút bảo hiểm xã hội một lần.

Tôi tên là: L Giáo viên dạy môn tiếng anh cấp 2, tôi đã đóng BHXH từ năm 2001 đến nay và đã đóng BH thất nghiệp khi có BH thất nghiệp.Ngày 26 tháng 6 năm 2015 tôi bị buộc thôi việc vậy tôi sẽ được nhận chế độ BHXH và BH thất nghiệp như thế nào? Đã có quyết định buộc thôi việc nhưng chưa có quyết định thôi trả lương vậy tôi có tiếp tục được hưởng lương nữa không? Nhờ P.tư vấn công ty Luật Sư Toàn Quốc tư vấn giúp tôi,tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

“…c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;…”

Bạn đã có khoảng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, nếu bạn không có nguyện vọng tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau 1 năm nghỉ việc bạn có thể làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Về hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần, đã được chúng tôi trình bày tại địa chỉ sau: >> Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí – bảo hiểm xã hội một lần gồm những gì?​

Thứ hai, về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 81.Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Điều 82.Trợ cấp thất nghiệp

“1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.”

Căn cứ vào những quy định trên thì tùy thuộc vào thời gian cụ thể bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ tương ứng với mức trợ cấp thất nghiệp mà bạn được hưởng.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn có thể tham khảo tại địa chỉ sau: >> Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Về câu hỏi bạn có được tiếp tục trả lương khi đã có quyết định thôi việc không. Thì quyết định thôi việc là căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động giữa các bên. Bởi vậy, bạn sẽ không được hưởng lương khi quyết định thôi việc đã có hiệu lực.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *