Tư vấn về tăng thêm tiền lương bằng 8% mức hiện hưởng

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi có người em tên là X vừa vào làm hợp đồng tại sở Tư pháp Y từ ngày 01/02/201x. Hiện hưởng mức lương với hệ số là 2,34. Hỏi em tôi có được tăng lương 8% không? Mong luật sư giải đáp giúp. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi!Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Nghị định số17/2015/NĐ-CP, quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Tại điểm đ, khoản 1 Điều 2 của Nghị định này có quy định như sau:“Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp”.

Như vậy, bạn X sẽ được tăng lương thêm 8% mức hiện hưởng theo quy định của Chính Phủ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về tăng thêm tiền lương bằng 8% mức hiện hưởng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư trực tuyến để được tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *