Tư vấn về thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc

Kính gửi Luật sư và chuyên mục Tư vấn pháp luật, Tôi vào làm cho công ty từ 06/2011, đến 08/2011 thì công ty tham gia BHXH,BHTN,BHYT. Đến 06/2012-11/2012 tôi nghỉ thai sản, sau đó tôi tiếp tục làm đến 05/2013 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, khi nghỉ việc công ty đã không thanh toán trợ cấp thôi việc cho tôi (vì đến giờ tôi mới biết là công ty phải thanh toán trợ cấp thôi việc).

Bây giờ tôi có thể yêu cầu công ty thanh toán cho tôi hay không (Vì thời gian tôi nghỉ việc đến nay đã gần 2 năm)?  Nếu công ty không thanh toán trợ cấp thôi việc, tôi có thể kiện công ty hay không? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc:

Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định, khi hợp đồng lao động được chấm dứt theo đúng quy định của pháp luật, người lao động đã làm việc thường xuyên từ  đủ 12 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Cứ mỗi năm người lao động làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương.

Về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc:

Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của bộ luật lao động năm 2012 quy định:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 28/2015/NĐ – CP quy định thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật.

Bạn bắt đầu làm việc từ tháng 6/2011 và tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 8/2011. Theo đó, khoảng thời gian từ tháng 8/2011 đến khi chấm dứt hợp đồng lao động không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc, theo đó công ty sẽ được miễn trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho bạn trong khoảng thời gian này.

Khoảng thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 8/2011 không đủ thời gian là 12 tháng làm việc để được hưởng trợ cấp thôi việc.

Do vậy, bạn không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *