Tư vấn về thời gian hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Tư vấn về thời gian hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Luật sư tư vấn về thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian được giải quyết chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung tư vấn như sau:

Chào Luật Sư! Em đang có vấn đề liên quan đến thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mà rất cần sự tư vấn của Luật Sư. Hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 30.11.2017 nên thời điểm đó em xin chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục nữa. Sau đó một tuần công ty hẹn lên ký biên bản chấm dứt hợp đồng và giấy hẹn một tháng rưỡi sau tới lấy sổ bảo hiểm, tức ngày 15-17.1.2018. Tuy nhiên khi em liên hệ để hỏi có giấy tờ hay chưa thì bên công ty báo là chưa có sổ bảo hiểm xã hội, do bên bảo hiểm làm chậm. Như vậy em có một số thắc mắc như sau:

1. Bảo hiểm thất nghiệp tính từ thời điểm nào? Từ ngày ghi trên biên bản chấm dứt hợp đồng hay từ ngày đi làm thủ tục thất nghiệp?

2. Trường hợp công ty 2 đến 3 tháng sau mới bàn giao biên bản chấm dứt hợp đồng và sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là có đúng luật không?

3. Khi làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động cần khoảng thời gian bao nhiêu mới nhận được tiền bảo hiểm? Rất mong sự giúp đỡ của luật sư. Em cảm ơn nhiều!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Như vậy, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ hai, tại khoản 2 và khoản 3, Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“c.Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;”

Sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty bạn có trách nhiệm thanh toán và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, trừ trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Thứ ba, về thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định tại Điều 46 Luật việc làm 2013:

“ Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm cơ quan nhà nước sẽ xem xét và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và trong thời gian 5 ngày khi nhận được quyết định trên, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hà Diệu Nhung – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *