Tư vấn về thời gian nghỉ thai sản có phải đóng BHXH ?

Tư vấn về thời gian nghỉ thai sản có phải đóng BHXH ?

Nội dung tư vấn: Cho em hỏi Luật sư, đơn vị em đóng BHXH cho một lao động nữ trước thời gian nghỉ sinh là 3 tháng, theo quy định đóng đủ trước khi sinh sáu tháng mới được hưởng chế độ thai sản. Vậy chị này không được hưởng chế độ thai sản, nhưng trong thời gian nghỉ sinh 06 tháng đó chị có phải đóng BHXH không? nếu không phải đóng thì công ty em cần phải làm những thủ tục gì để gửi cơ quan bảo hiểm. Em xin cảm ơn luật sư.

>> Tư vấn thắc mắc về tham gia BHXH, gọi: 0926 220 286

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”.

Ngoài ra, Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.”.

Như vậy, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian tham gia BHNT, còn BHYT do cơ quan BHXH đóng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *