Tư vấn về thời gian và mức hưởng chế độ thai sản

Kính chào quý luật sư! Vợ tôi đang mang thai và đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi đang băn khoăn về thời gian được nghị việc. Cụ thể như sau: Tôi đang gặp một trường hợp như này rất mong quý luật sự giải đáp giúp. Vợ tôi đang công tác tại một cơ quan sự nghiệp nhà nước, hiện tại mang thai được 33 tuần, vừa rồi vào viện cấp cứu vì ra huyết ào ào, vào viện bác sỹ chẩn đoán là: Rau tiền đạo, yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ.

Cho tôi hỏi là quý luật sư là: khi vợ tôi vào viện như vậy sẽ phải làm thủ tục xin nghỉ như thế nào? (ngoài nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật lao đông) được nghỉ bao nhiêu lâu và quy định tại luật nào? Điều nào? Xin chân thành cám ơn quý luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục xin nghỉ phép

Vợ bạn có thể làm đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nộp tới phòng quản lý nhân sự nơi vợ bạn đang làm việc.

Thứ hai, về thời gian nghỉ

Vợ bạn đã mang thai được 33 tuần, tức là hơn 8 tháng_gần kề tháng sinh. Theo đó vợ bạn có thể được nghỉ theo chế độ thai sản được quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động…”

Như vậy, vợ bạn sẽ có khoảng thời gian nghỉ là 6 tháng theo quy định trên.

Mặt khác nếu khoảng thời gian vợ bạn nghỉ theo chế độ thai sản và nghỉ phép năm không đủ cho việc phục hồi sức khỏe, thì vợ bạn có thể thỏa thuận với người lao động nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Bộ luật lao động 2012.

Thứ ba, về chế độ bảo hiểm được hưởng

Nếu vợ bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trong trường hợp này vợ bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và Bộ luật lao động 2012:

Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghỉ thai sản như sau:

“1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng…”.

Như vậy, nếu vợ bạn làm việc trong điều kiện công việc bình thường thì sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con trong thời gian là 06 tháng.

Theo đó Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

…”.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *